Kirjastot.fi har nu även miljösidor

Kirjastot.fi har öppnat miljösidor för alla allmänna bibliotek. På sidorna kommer du att hitta material, inspiration och bakgrundsinformation för ditt eget miljöarbete. 

Sidorna kommer att bilda en plattform där man kan dela med sig av hela biblioteksfältets miljökunskap. 

Webbplatsen erbjuder information om miljöprojekt och utbildningar som biblioteken förverkligat och om annat aktuellt. 

Miljösidorna upprätthålls till en början av projektet Bibliotekens miljömedvetande. Biblioteken får gärna skicka artiklar, bilder och berättelser om hur de handlar miljövänligt i vardagen. Materialbanken tar också gärna emot bibliotekens utbildnings- och forskningsmaterial. 

Välkommen att bekanta dig och bidra till det Gröna biblioteket

Sidorna finns tills vidare endast på finska.   

Ytterligare information: 
Projektledare Harri Sahavirta, harri.sahavirta@hel.fi  
Projektkoordinator Leila Sonkkanen leila.sonkkanen@hel.fi  

https://www.kirjastot.fi/vihreakirjasto 
Gröna biblioteket på facebook
Gröna biblioteket på Instagram