Nyhetsbrev från RFV:s biblioteksväsende

Regionförvaltningsverkets nyhetsbrev 1/20202 innehåller information om Regionförvaltningsverkens samarbete inom biblioteksväsendet, riksomfattande utbildningar , den nya rapporten "Utbildning, rekrytering och arbete på svenska" samt om biblioteksstatistiken och Regionförvaltningsverkets biblioktesväsendes rapport om meröppna bibliotek.

Läs Nyhetsbrev 1/2020 från RFV:s biblioteksväsende.