Om mångkultur i bl.a. Närpes bibliotek i nyhetsbrevet Kirjastotyössä

Nyhetsbrevet Kirjastotyössä 2/2022 med temat mångkultur på bibliotek har utkommit. 
I det här numret av nyhetsbrevet finns det också en svenskspråkig artikel som handlar om Närpes stadsbiblioteks arbete med mångkultur. 

Nyhetsbrevet Kirjastotyössä lyfter fram bibliotek och bibliotekarier från hela Finland. Tyngdpunkten ligger på mindre biblioteksenheter, inklusive närbibliotek.

De mindre biblioteksenheternas arbete överskuggas ofta av stora bibliotek och projekt. De flesta bibliotek i Finland är ändå små eller medelstora. Gemensamt informationsutbyte och tips från kollegor kan hjälpa till i det dagliga arbetet, och ge nya perspektiv. 

Nyhetsbrevet Kirjastotyössä ges ut fyra gånger om året och varje brev har ett eget tema. De flesta texterna är finskspråkiga, men också svenskspråkiga texter ingår. 

Nyhetsbrevet är en del av det nationella utvecklingsuppdraget. 

Beställ nyhetsbrevet Kirjastotyössä