Övergripande reform av lagen om understöd och stipendier åt författare och översättare föreslås

Arbetsgruppens förslag till revidering av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare har färdigställts. Enligt förslaget ska grunden för fastställande och beräkning av anslaget som gäller stipendiesystemet inte längre vara kopplad till de allmänna bibliotekens bokanskaffningar. Däremot ska det i statsbudgeten reserveras ett årligt fast anslag för stipendier, föreslår arbetsgruppen.

Läs mera om saken  i UKM:s pressmeddelande