Pressmeddelande om projektet om servicekoncept för digitala medier

Inom projektet om servicekoncept för digitala medier, som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och leds av Helsingfors stadsbibliotek, utreds utgångspunkterna för ett digitalt servicekoncept och genomförs användarorienterade försök. Projektet pågår fram till maj 2021.
Användarperspektivet står i centrum för både projekthelhetens målsättningar och genomförandet av dem. Användarperspektivet beträffande användbarheten och innehållsutbudet utreds på olika orter och genom enkäter.  I utredningen kartläggs den tekniska arkitektur och klienthantering som behövs; helheter gällande upphovsrätt, samlingsriktlinjer och informationsförvaltning samt lösningar för produktion, organisering och finansiering. Utöver detta testas olika serviceplattformars lämplighet för ett gemensamt servicekoncept.

STT har publicerat pressmeddelanden om projektet på finska, svenska och engelska.