Regionförvaltningsverkens statistikdatabas och visualisering fortfarande avgiftsfria

Ett företag vid namn Vertikal har närmat sig biblioteken och marknadsfört sin visualiseringstjänst utgående från statistikdatabasen. Eftersom uppgifterna om de allmänna bibliotekens statistik är öppen data, kan vem som helst utnyttja den. Detta är ett exempel på företagsverksamhet, som kan uppkomma kring öppen data. Statistikdatabasens egen visualiseringsfunktion står fortfarande till allas förfogande avgiftsfritt. Du kommer åt att använda den genom att klicka på ”visualisering” i övre balken på framsidan. En kort guide om hur man använder visualiseringen och hur man överför statistiken till Excel bifogas detta meddelande (på finska).

Statistikdatabasen, som upprätthålls av regionförvaltningsverken, kan användas på finska, svenska och engelska.