Riksomfattande enhet för bibliotekstjänster startade i Seinäjoki

Stadsbiblioteket i Seinäjoki har fått en riksomfattande specialuppgift gällande bibliotekstjänster som främjar barns och ungas läsande och läskunnighet. Arbetet startade vid årsskiftet och leds av utvecklingschefen Mervi Heikkilä FM. Heikkilä har tidigare fungerat som direktör för bibliotekstjänsterna i Seinäjoki och hon är också en etablerad barn- och ungdomsförfattare. Som koordinator för enheten fungerar bibliotekarien och kulturproducenten Pirjo Humalainen FM. Humalainen har tidigare fungerat som chef för bibliotek- och fritidssektorn i Storkyro

I teamet kommer bibliotekspedagogen Lena Sågfors från Kronoby kommunbibliotek att jobba på deltid. I augusti förstärks enheten ytterligare av bibliotekspedagogen Anna-Maija Koskimies från Vasa stadsbibliotek. 

Finansieringen till enheten kommer från Undervisnings- och kulturministeriet. Under år 2020 kommer man bland annat att ordna fortbildning för personal som jobbar med barn- och ungdomsbiblioteksarbete, och informera bibliotekens personal om frågor som gäller barn och ungas läsande.


Kontaktuppgifter:
Mervi Heikkilä, 
mervi.heikkila@seinajoki.fi puh 050 432 4090
Pirjo Humalainen, 
pirjo.humalainen@seinajoki.fi puh 050 4344915
Lena Sågfors, 
lena.sagfors@kronoby.fi (på svenska) tel 040 714 2173

 

Erte teamet