Skattjakt och nya Lubu-sidor

Skattjakt i juni 

I sommar har biblioteken möjlighet att ordna en somrig Skattjakt-läskampanj för barn och barnfamiljer. Skattjakten är producerad av Seinäjoki stadsbiblioteks specialuppdrag, en mångspråkig LUBU-kamppanj som biblioteken kan använda.Biblioteken har fria händer att ändra kampanjen så att det passar den egna verksamheten och dela ut priser till deltagarna.    

Skattjakten är utformad för skolbarn, barn under skolåldern och barnfamiljer. Målet är att tröskeln för att delta ska vara så låg som möjligt. Vi vill inspirera också de barnfamiljer och barn som inte annars läser speciellt mycket.

Skattjaktens material finns tillgängligt på svenska, finska, ryska, estniska, engelska och arabiska. Skattjakten har skapats i samarbete med Esbo stadsbibliotek, Helsingfors stadsbibliotek, Flerspråkiga biblioteket och Samiska biblioteket.

En ny webbsida

Kampanjens material kommer att finnas tillgängligt via de nya Lubu-sidorna: Biblioteken.fi/lubu. På finska hittar man sidan på adressen Kirjastot.fi/lanu.  På webbsidorna finns en verkygslåda för läsfrämjaren med inspiration och tips och övrig information om Lubu-verksamheten. Vi tar gärna emot feedback och utvecklingsförslag!

Vilket specialuppdrag?

Seinäjoki stadsbibliotek har fått ett riksomfattande specialuppdrag gällande bibliotekstjänster som främjar barns och ungas läsande och läskunnighet. Uppdraget finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.

Frågor?

bibliotekspedagog Lena Sågfors, lena.sagfors@kronoby.fi tel +358 40 714 2173
kehityspäällikkö Mervi Heikkilä, mervi.heikkila@seinajoki.fi; p 050 432 4090
koordinaattori Pirjo Humalainen, pirjo.humalainen@seinajoki.fi, p 050 4344915