Svensk rapport om biblioteken och pandemin

Svensk biblioteksförening har gett ut rapporten ”Biblioteken och pandemin”. Rapporten handlar om hur de svenska folkbiblioteken fungerat under pandemin. Den är en sammanfattning och analys av samtal mellan chefer inom region- och folkbiblioteken. 

På Svensk biblioteksförenings webbplats finns också ett inspelat panelsamtal om biblioteken och pandemin.