Under våren har e-biblioteksprojektet haft ett omfattande nätverkssamarbete – ett teknisk pilotprojekt, verkstäder på bibliotek och planering av licensieringsmodeller på kommande

Projektgruppen för e-biblioteksprojektet har arbetat tillsammans i nästan sex månader, och ärendet har framskridit inom alla sektorer. Denna nyhet samlar aktuella och framtida ärenden såväl ur biblioteksfältets, förlagsbranschens som teknikens synvinkel. 
 
Under våren har Seija Laitinen-Kuisma, e-biblioteksprojektets projektexpert inom biblioteksbranschen, träffat bibliotekspersonal och andra aktörer inom biblioteksfältet från hela Finland vid 18 evenemang. Totalt har Seija kunnat berätta om e-biblioteksprojektet för mer än 600 yrkesverksamma.  

gruppbild av e-biblioteksprojektets projektgrupp
Projektgruppen i e-biblioteksprojektet. Från vänster Seija Laitinen-Kuisma, Joona Kutilainen-Pennanen, Marjo Haatainen, Virva Nousiainen-Hiiri, Suvi Sivulainen och Anna Tuomikoski. Bild: Taru Leinonen.

Verkstäder och en enkätundersökning för biblioteksfältet 

E-biblioteksprojektet anordnar två verkstäder för bibliotek på distans (9.6 och 18.8), där man kan påverka hur uppgifter och arbetsfördelning på det nya gemensamma e-biblioteket organiseras i framtiden. Vem väljer samlingen för det gemensamma e-biblioteket? Vem vägleder kunderna att använda e-biblioteket? Vilka uppgifter måste utföras för att det gemensamma e-biblioteket fungerar med hög kvalitet? Syftet är att komma överens om dessa saker tillsammans. 
 
För närvarande utvecklar man verktyg för övergångsskedet till biblioteken. En omfattande text för de preliminära anslutningsavtalen är under arbete. Syftet är att komplettera texten före semesterperioden. Det bearbetas även ett informationspaket för kommunala beslutsfattare. Detta levereras till kommunerna i år.  
 
I augusti får biblioteken en enkät om aktuella e-bibliotekskostnader (inklusive personalkostnader exempelvis i samband med materialval). Svar på undersökningen önskas från hela fältet. 

Diskussioner med förlagsbranschen pågår 

Under våren har Anna Tuomikoski, e-biblioteksprojektets projektexpert inom förlagsbranschen, diskuterat med förlagsfältet både vid möten på tumanhand och vid bredare möten. Det har hållits ett tjugotal möten med förläggarna och författarföreningarna. Syftet har varit att förmedla information om e-biblioteksprojektet till hela bokbranschen och att bjuda in aktörer inom branschen till en öppen diskussion om projektet.   
 
Inför sommaren inrättades en arbetsgrupp som består av företrädare för såväl förläggare och författare som e-biblioteksprojektet. Arbetsgruppens uppgift är att utarbeta fungerande och rättvisa licensieringsmodeller för det nya e-biblioteket.  
 
E-biblioteksprojektet har också bekantat sig med e-bibliotek och e-biblioteksprojekt i andra länder. Exempelvis har lösningar från Danmark, Nederländerna, Tyskland, Sverige, Norge och Kanada undersökts. 

Tekniska pilotprojekt börjar efter sommaren 

En av de viktigaste helheterna i e-biblioteket är dess tekniska lösning. Under ledning av projektets tekniska projektexpert Joona Kutilainen-Pennanen har det under våren utarbetats pilotprojekt som syftar till valet av en plattformslösning för e-biblioteket. Pilotprojekten inleds efter sommaren. Utifrån projektens resultat väljs den plattformslösningen som lämpar sig bäst för det kommande e-biblioteket. Bibliotekspersonal från bland annat Åbo och Jyväskylä kommer att delta i testningen av plattformsalternativ.  
 
Det har även utretts olika alternativ till hur kunder identifierar sig som användare av e-biblioteket. Liksom plattformslösningen och innehållet, konkurrensutsätts identifieringssystemet som en egen helhet.   
 
Det finns många intressanta e-bibliotekslösningar i världen. Men om allt lyckas, kommer det finska e-biblioteket att erbjuda helt exceptionella lösningar. Det nya e-biblioteket har en massa förväntningar och önskemål att leva upp till. Från teknikens synvinkel är övergången till det nya e-biblioteket en av branschens största omvälvningar. 

Biblioteksdagarna och diskussionsmötet i september 

E-biblioteksprojektet deltar i Biblioteksdagarna i Tavastehus den 15–17 juni. Projektchef Suvi Sivulainen deltar i en paneldiskussion om bibliotekens digitala framtid onsdagen den 15 juni klockan 15.30. Dessutom har projektet ett bord dit du kan komma och träffa medlemmarna i projektgruppen. Du kan till exempel fråga om tekniska lösningar, planer om innehåll eller bara småprata med oss om e-biblioteket. 
 
Onsdagen den 21 september klockan 13–16 anordnar e-biblioteksprojektet en diskussion om bokbranschens digitala framtidsutsikter i Maijasalen på centrumbiblioteket Ode. Ronja Salmi är evenemangets programledare. Deltagare kan delta i evenemanget på plats, men det även streamas på Bibliotekskanalen. Ett mer detaljerat program publiceras senast i augusti.