Undervisningsminister Li Andersson och vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko startar Läsfadder-kampanj 

12.11 inleddes Läsfadder-kampanjen som lotsas av undervisningsminister Li Andersson och vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko. Läsfaddrarna Li och Annika diskuterar läsningens betydelse och intervjuar personer som arbetar med barnlitteratur. Med kampanjen, som är en gemensam satsning av Läsrörelsen vid Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet, vill man betona läsningens betydelse och stärka barnens läsfärdighet.  

Under kampanjen publiceras videor på Läsrörelsens Facebook-sida. Först ute med att intervjua yrkesverksamma inom barnlitteraturen är Li Andersson och på våren är det Annika Saarikkos tur. I videorna presenteras böcker som de yrkesverksamma rekommenderar. Som en del av Läsfadder-kampanjen presenteras också projekt som understöds av undervisnings- och kulturministeriet och Läsrörelsen. Videorna om projekten lyfter fram nya sätt att främja läsningen.  

-Forskning visar att läsintresset har en stark koppling till goda lärresultat. Läsande barn och unga klarar sig i skolan och får ta del av nya världar och insikter genom böckerna. Det vore därför viktigt att så många barn som möjligt redan från tidig ålder skulle få inspiration och en god grund för läsningen, säger undervisningsminister Li Andersson. 

Huvudmålgruppen för Läsfadder-videorna är föräldrar som behöver hjälp med att stödja sina barn i förskolan eller årskurserna 1–2 i deras läsning.  

-Idén om läsfaddrar kom till från en iakttagelse av att föräldrar som har fullt upp med att lösa vardagspusslet nödvändigtvis inte hinner sätta sig in i barnens läsning i tillräcklig mån. Vi läsfaddrar vill stödja familjens gemensamma läsintresse och samtidigt även lyfta fram fina projekt där man tillsammans försöker finna nya sätt att främja läsningen, berättar vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko.  

På inledningsvideon till kampanjen som startar i dag berättar ministrarna om sina egna läsminnen från barndomen. I dag publicerades också den första videon där Li Andersson intervjuar barnbibliotekspedagogen Pirkko Ilmanen och läser Kirsi Kunnas dikt Kattila ja peruna.  

Läsfadder-kampanjen går i huvudsak på finska, men innehåller även videor på svenska . 

Effekten av tidiga gemensamma lässtunder kan observeras i de förhandskunskaper barnet har då hen inleder sin skolgång. Av enskilda fritidssysselsättningar är läsning den som har störst betydelse för barnets utgångsläge vid skolstarten. Skillnaderna bland barn som inleder sin skolgång kan vara upp till ett år.* 

Länkar:  

Video som inleder Läsfadder-kampanjen och där ministrarna berättar om sina läsminnen från barndomen:
https://www.youtube.com/watch?v=N1cvFhb7b_k   
Den första videon med boktips där Li Andersson intervjuar barnbibliotekspedagog Pirkko Ilmanen:
 https://www.youtube.com/watch?v=hHlDFZsaIJM
Läsrörelsens Facebook-sida : https://www.facebook.com/lukuliike

 
https://lukukeskus.fi/sv/10-fakta/#fakta-3

Ytterligare information: 

Pia Lumme, Läsrörelsen-koordinator, tel. 029 533 1809  
Specialmedarbetare Touko Sipiläinen, tel. 029 533 0143  
Specialmedarbetare Eeva Kärkkäinen, tel. 040 149 2201  

Läsrörelsen som fungerar vid Utbildningsstyrelsen är en folkrörelse för läsning som strävar efter att stärka barnens, de ungas samt de vuxnas roll i samhället genom att främja läsfärdigheten. Läsrörelsen vidgar begreppet läsfärdighet genom läsfrämjande arbete på regional och lokal nivå och lyfter fram multilitteracitet och flerspråkighet. Läs mer om Läsrörelsens satsningar: www.lukuliike.fi/sv