Lisen Sundqvist började som frilans i e-biblioteksprojektet

Lisen Sundqvist har börjat som svenskspråkig frilans inom e-biblioteksprojektet. Lisen hjälper e-biblioteksprojektets projektgrupp med att bl.a. hålla svenskspråkiga informationsträffar och med korrekturläsning av olika slag av texter.

Hon har arbetat som projektledare för flera kulturprojekt med inriktning på integration och kultur men har också en bakgrund som fackboksredaktör, och inom produktion av kulturevenemang.

Lisen har en magistersexamen och har studerat folkloristik, litteraturvetenskap och informationsvetenskap. Hon har också en färsk yrkeshögskoleexamen som bildkonstnär.

Ta kontakt med medlemmarna i projektgruppen om du har något du vill fråga när det gäller e-biblioteksprojektet. Kontaktuppgifterna finns på adressen biblioteken.fi/ebiblioteksprojektet/kontakt.

Nästa svenskspråkiga informationsträff för biblioteksfältet ordnas torsdagen den 13.4 kl. 14–15. Mera information om denna träff publiceras i fortbildningskalendern på biblioteken.fis i mitten av mars.