Möjlighet för bibliotek att ingå avtal om användning av verk på nätet

Upphovsrättsorganisationerna Sanasto och Kopiosto har tillsammans med Kommunförbundet upprättat ett rekommendationsavtal. Avtalet innebär att de allmänna biblioteken genom att betala en årsavgift, kan använda litteraturutdrag och illustrationer vid bland annat nätlässtunder, på sina webbsidor och i inlägg på sociala medier  

Läs mera på Kopistos webbplats