Regionförvaltningsverket har publicerat en utredning om meröppna bibliotek

Regionförvaltningsverket har publicerat en utredning om meröppna bibliotek: Meröppna bibliotek 2022: Flexibilitet och jämlikhet. 

De allmänna bibliotekens meröppna tjänster har snabbt blivit vanligare sedan 2010-talet. År 2022 fanns det meröppna bibliotekstjänster redan i tre av fyrakommuner i Finland.

Publikationen erbjuder en riksomfattande helhetsbild av de meröppna biblioteken. I publikationen granskas utvecklingen av verksamheten, man söker lösningar på eventuella problem och förutspår framtiden för de meröppna biblioteken.

För publikationen genomfördes en enkät som besvarades av 90 procent av alla kommuner i Fastlandsfinland. Som informationskälla har man dessutom använt de allmänna bibliotekens statistikdatabas.

Läs publikationen Meröppna bibliotek 2022:  Flexibilitet och jämlikhe