Se mig, hör mig - en guide för att möta unga på biblioteket

Det riksomfattande specialuppdraget gällande bibliotekstjänster som främjar barn och ungas läsande och läskunnighet vid Seinäjoki stadsbibliotek har tillsammans med Finlands biblioteksförenings arbetsgrupp för unga sammanfattat en guide med tips på hur bibliotekspersonal får till bra möten med unga på biblioteket. Målet med guiden är att uppmuntra alla som jobbar på bibliotek, ge dem verktyg och tips till bemötandet av unga kunder.

Guiden publiceras i pappersformat på finska och svenska, och den skickas ut under vecka 10 till alla bibliotek i Finland. Guiden publiceras även i tillgängligt format på Seinäjokis specialuppdrag Ertes hemsidor.

Skribenterna hoppas att “Se mig, hör mig”-guiden hittar fram till bibliotekspersonalens händer och att den väcker diskussion på biblioteken. Feedback på guiden tas gärna emot på Seinäjokis Erte: erte.kirjasto@seinajoki.fi. Guiden är skriven av Mervi Heikkilä och Finlands biblioteksförenings arbetsgrupp: Merja Kauppinen, Jaana Jauhiainen, Sari Seitajärvi, Laura Liikavainio, Suvi Sario, Heidi Tuikka, Irina Cherbukova och Marisa Sarapuu. 

Tilläggsinformation: Mervi Heikkilä, mervi.heikkila@seinajoki.fi tel 050 432 4090