Slutrapporten för AKEpampas pilotprojekt i service design har publicerats

Hur kan man använda service design för att utveckla bibliotekets verksamhet? AKEpampas har under år 2021-2022 haft ett pilotprojekt i service design. Inom projektet utvecklade de åtta deltagande biblioteken en liten del av sin verksamhet med hjälp av service design. I slutrapporten från projektet kan du läsa mer om vilka lösningar och resultat biblioteken kom fram till under projektets gång.

Slutrapporten för AKEpampas pilotprojekt i service design