Fortbildning och seminarier

Arbetarskydd på bibliotek

Kan följas på nätet

Enligt arbetarskyddslagen ansvarar arbetsgivaren för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Också en arbetstagare har arbetarskyddsskyldigheter. I denna fortbildning går vi in på grunderna och skyldigheterna för arbetarskyddet och vad de innebär för ditt arbete på bibliotek.  

En svenskspråkig utbildning i ämnet har begärts vid flera tillfällen. Som utbildare fungerar Rosita Säisä, överinspektör för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket vid Västra och Inre Finland. 

Du har möjlighet att i anmälningen till fortbildningen ställa frågor till utbildaren. Anmäl dig i så fall senast 30.8.2024. I annat fall kan du anmäla dig fram till och med 6.9.2024.  

Ort
Webbinarium
Plats
Microsoft Teams
Börjar
Slutar
Organisation
Regionförvaltningsverkets svenska enhet för bildningsväsendet
Kontaktperson
Susanne Ahlroth
Telefon
0295018762
Avgift
Ingen avgift
Fortbildningens eller seminariets tema