Fortbildning och seminarier

Bli kompetent Erätauko-facilitator på svenska!

Kan följas på nätet

Enligt bibliotekslagen hör det till allmänna bibliotekens uppgifter att främja en samhällelig och kulturell dialog. I flera projekt och vid olika tillfällen som ordnats på bibliotek har man funnit att Erätauko-, på svenska Dialogpaus -metoden, är ett ypperligt redskap för detta. 

Dialogpaus-metoden är även bra för att facilitera personalmöten, kundpaneler, bokklubbsmöten och andra möten på biblioteket. Utbildning är nyttig för chefer, förmän, evenemangsansvariga och alla andra som jobbar med människor på bibliotek 

Dialogpaus, som är utvecklat av Sitra är ett sätt att starta och föra en konstruktiv diskussion. Den ger en möjlighet att stanna upp och fundera på saker i lugn och ro. Med hjälp av Dialogpaus kan du föra samman människor med olika utgångspunkter för ett jämlikt samtal. Du får också med dem, som lätt blir utanför diskussionerna. 

Som utbildare fungerar Minna Lindström och Nina Hongell-Ekholm, DialogAkademins erfarna  svenska utbildare. 

Utbildningen består av två studiedagar: 

Del 1: 17.2.2023 kl. 9-16, grunderna i dialogen och att leda dialog 

Del 2: 10.3.3023 kl. 9-16, planering av dialogpaus-samtal, konkreta verktyg och fördjupning 

Utbildningsdagarna innehåller ordentliga luchpauser och kaffepauser! 

Plats:  

Zoom och länken skickas till varje deltagare en dag före utbildningen 

Anmälning 

Anmäl dig: Dialogpaus

Efter avslutad utbildning har du fått tips och konkreta verktyg att planera och genomföra Dialogpaus samtalsmodellen på ditt bibliotek. Kursen innefattar korta föreläsningar, par- och gruppdiskussioner. Under utbildningen övar vi konkret dialogpaus-modellen och utforskar och lär oss tillsammans via dialogen. Utbildningen är kompletterande utbildning som ingår i det regionala utvecklingsuppdraget och är kostnadsfri för deltagarna. 

Dialogpaus-Erätauko modellen används redan brett i vårt samhälle; ministerier, centralsjukhus, Röda Korset, föreningar, kommuner och företag – för att nämna några exempel. SITRA har tagit fram modellen för att främja ett dialogiskt och konstruktivt samtalsklimat i Finland. ”Att vara Dialogpausfacilitator ger fantastiska möjligheter att lyssna när människor med helt olika bakgrund samtalar på djupet om olika teman” säger Katarina von Numers, kulturfondens ombudsman, som utbildat sig till facilitator i Dialogpaus. 

Arrangör: AKE Borgå & AKE Vasa i samarbete med DialogAkademin 

Välkommen med! 

Ort
Nätet
Plats
Zoom
Börjar
Slutar
Organisation
AKE Borgå & AKE Vasa
Kontaktperson
Jan Nyström
Telefon
040 596 0592
Avgift
avgiftsfri
Fortbildningens eller seminariets tema