Fortbildning och seminarier

Evenemang ://digit4l - fyra digitala rum -

EU-projektet Smartkultur i Nyland bjuder in alla kulturaktörer till sitt avslutande evenemang på Luckan i Helsingfors.

Digitaliseringens verktyg genererar starka drivkrafter för de kreativa branscherna. ://digit4l erbjuder fyra träffsäkra och högaktuella föreläsningar som öppnar för diskussion och växelverkan. Dagen avslutas med nätverkande och underhållning.

Gå in på vår webbplats https://digit4l.fi/ för anmälan och mera information. Evenemanget är kostnadsfritt.

Program:

12:30 Välkommen
13:00 Linda Mannila: AI-lösningar som kreativ samarbetspartner
14:15 Mårten Fröjdö: Låglatenslösningar för scenkonst och kreativa näringar
15:30 Maria Erikslund: Hur bygger man en publik på TikTok?
16:45 Rasmus Vuori: AI: Dåtid, nutid och framtid
18:00 Mingel och musik med DJ Bunuel

19:30 Kvällen fortsätter med TopFloor Comedy

Ort
Helsingfors
Plats
Torget, Luckan Helsingfors, Georgsgatan 27
Börjar
Slutar
Organisation
Smartkultur i Nyland
Kontaktperson
Staffan Gräsbeck
Telefon
0400789498
Avgift
Gratis
Fortbildningens eller seminariets tema