Fortbildning och seminarier

Ertes distanstips: Mysterietåget och läskampanjerna

27.4 Ertes distanstips: Mysterietåget och läskampanjerna

Vi ordnar distanstips digitalt på svenska 27.4 kl 10-11.

PROGRAM 24.4.2024

kl. 10.00–10.30
Nicolina Zilliacus-Korsström
Mysterietåget - ett rymningsspel från Yle

kl 10.30–11.00
Lena Sågfors:
Sommarens läskampanjer
Lena presenterar sommarens läskampanjer för barn och unga som fritt får användas av biblioteken.

Välkommen med eller beställ inspelningen! Alla som anmäler sig får en länk till inspelningen som kan ses i 12 dagar.

Anmälan öppen!

Plats
Microsoft Teams
Börjar
Slutar
Organisation
Riksomfattande specialuppdrag gällande bibliotekstjänster som främjar barns och ungas läsande och läskunnighet, Seinäjoki
Fortbildningens eller seminariets tema