Fortbildning och seminarier

Förvaltningslagens ABC

På de flesta verksamhetsområden inom bildningssektorn finns vissa ärenden där enskilda personers rättigheter och skyldigheter ska avgöras genom förvaltningsbeslut. Målet med denna kurs är att deltagarna ska få en heltäckande bild av hur förvaltningslagen fungerar och vad som förväntas av ett korrekt förvaltningsförfarande. Kursen riktar sig till alla som har administrativa uppgifter inom småbarnspedagogik, utbildning och bibliotek. 

Som utbildare fungerar jurist Thomas Sundell från Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet. 

Ort
Webbinarium
Plats
Microsoft Teams
Börjar
Slutar
Organisation
Regionförvaltningsverkets svenska enhet för bildningsväsendet
Kontaktperson
Malin Eriksson
Telefon
0295 018 618
Avgift
Ingen avgift
Fortbildningens eller seminariets tema