Fortbildning och seminarier

Vad är nepsy? Del 2: Autismspektrum och Tourettes syndrom

Kan följas på nätet

Nepsy är ett samlingsbegrepp för neuropsykiatriska störningar som beror på avvikelser i hjärnans funktion. Barn och unga med nepsy-drag eller diagnos har ofta utmaningar med socialt samspel, självreglering eller sinnesöverkänslighet. Utmaningarna kan på många sätt försvåra barnets tillvaro i daghem och skola. Därför är det viktigt att personalen kan identifiera nepsy-dragen och erbjuda stöd. Det är också viktigt att identifiera de styrkor som barn och unga med nepsy-drag har.  

I den första delen av webbinarieserien Vad är nepsy? på våren var fokuset ADHD och ADD. Denna gång fokuserar vi på autismspektrum och Tourettes syndrom.

Föreläsare: barnpsykiater och forskare Marika Leppänen, nepsy-handledare Annika Lahtinen och författare och erfarenhetstalare Rosanna Fellman.

Ort
Webbinarium
Plats
Microsoft Teams
Börjar
Slutar
Organisation
Regionförvaltningsverkets svenska enhet för bildningsväsendet
Kontaktperson
Heidi Henriksson
Telefon
0295 018 021
Avgift
Ingen avgift
Fortbildningens eller seminariets tema