Fortbildning och seminarier

Vad säger forskningen? Att fostra läsare - Läsningens politiska historia

Kan följas på nätet

Läsning och läskunnighet har i allmänhet ansetts vara viktigt, såväl för den enskilda medborgaren som samhället. Att främja läsning, men även motverka vissa typer av läsning, har därför varit och är ett viktigt politiskt redskap. Det svenska forskningsprojektet Att skapa den läsande medborgaren – Offentlig debatt och politik 1945–2017 har undersökt hur läsvanor har diskuterats i offentlig debatt.

Åse Hedemark, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap, har tillsammans med sina forskarkolleger i projektet analyserat politiska dokument och identifierat olika rörelser som styrt vad och hur man ska läsa. 

Ylva Perera, forskare och litteraturredaktör på Hufvudstadsbladet, kommenterar projektet och ger sin syn på läsning, läsfrämjande och läsningens vilda och onyttiga sidor. 

Webbinariet presenterar intressanta analyser och reflektioner om det läsfrämjande arbetet. I vilken mån är läsfrämjande bara ett uttryck för välvilja eller är det också en form av styrning? 

Vad säger forskningen? är en webbinarieserie som presenterar och diskuterar aktuell forskning som kan vara av intresse för dig som arbetar inom bibliotek, skola eller småbarnspedagogik. Vi pejlar på det specifika och det allmänna - nyfikna på vad som försiggår inom forskningen och öppna för nya perspektiv på vår omvärld.

Ort
Webbinarium
Plats
Microsoft Teams
Börjar
Slutar
Organisation
Regionförvaltningsverkets svenska enhet för bildningsväsendet
Kontaktperson
Susanne Ahlroth
Telefon
0295018762
Avgift
Ingen avgift
Fortbildningens eller seminariets tema