Fortbildning och seminarier

Vardagsjuridik för bibliotek

Kan följas på nätet

Fortbildningskursen Vardagsjuridik för bibliotek är en kurs både för dig som är ny inom bibliotekssektorn och för dig som vill uppdatera eller repetera dina kunskaper om de juridiska frågor som kan uppstå i den dagliga verksamheten.  

 På kursen tas bland annat upp: 

  • bibliotekets uppdrag och grundrättigheterna 
  • lånerätten, användarnas rättsliga ställning och åldersgränser 
  • biblioteket som allmän plats och hantering av ordningsproblem 
  • användningsreglernas funktion och innehåll 
  • låne- och användningsförbud 
  • avgifter och ersättningsskyldighet 
  • sekretess och behandling av personuppgifter

Som utbildare fungerar jurist Thomas Sundell från Regionförvaltningsverket. Du har möjlighet att ställa förhandsfrågor i samband med anmälan.

Ort
Webbinarium
Plats
Microsoft Teams
Börjar
Slutar
Organisation
Regionförvaltningsverkets svenska enhet för bildningsväsendet
Kontaktperson
Susanne Ahlroth
Telefon
0295018762
Avgift
Ingen avgift
Fortbildningens eller seminariets tema