Koulutus ja seminaaritFortbildning och seminarier

Hållbarhet i det framtida arbetslivet

Kan följas på nätet

Webbinariet är tvådelat, den första föreläsningen kl. 9.30-11 och den andra kl. 13.30-15.

De globala målen för hållbar utveckling fram till 2030 har tre dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Målsättningen är att skapa en hållbar utveckling såväl med tanke på ekonomin, människors välfärd som miljön.   

I detta webbinarium tar vi avstamp i den sociala hållbarheten och frågar oss hur den ser ut i det framtida arbetslivet och hur vi kan påverka den. Många lever idag i ett ekorrhjul som snurrar allt snabbare och där jobbet tar en stor del av tiden. För att kunna må bra såväl på jobbet som utanför det måste vi tänka på mänsklig hållbarhet.  

Föreläsare: 

Charlotta Niemistö, ekon.dr. från Svenska handelshögskolan Hanken, ger oss perspektiv på hur arbetslivet borde utvecklas för att vara ekonomiskt, socialt och mänskligt hållbart i framtiden. Hur har förändringarna i samhället och arbetslivet påverkat gränsdragningen mellan jobbet och det övriga livet? Har utmattning normaliserats? Och vilket är ansvaret – det egna, organisationens och samhällets? 

Ingrid Biese, PhD från Svenska Social och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, har forskat i könsrollers betydelse i val av arbete och karriär och inställningen till arbete och privatliv. Hon talar om att tillåta en mångfald av lösningar och livsstilar i arbetslivet. Vad kan vi göra för att skapa hållbarare sätt att arbeta och vad betyder det för ledarskapet? 

Program:

9:30-11:00

Ekonomisk, mänsklig och social hållbarhet 

Charlotta Niemistö, Ekon. dr, projektledare, Företagsledning och organisation, Hanken 

11:00-13:30Paus

13:30-15:00

Mot hållbara sätt att arbeta: Kvinnor och män som jobbar på egna villkor 

Ingrid Biese, PhD, foskardoktor, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet 

Målgrupp:
Personal inom bibliotek, småbarnspedagogik och undervisning samt ledande tjänstemän

Anmäl dig senast 11.3.2021 på adressen https://avi.fi/sv/handelse/-/c/736355

 

Ort
Webbinarium
Börjar
Slutar
Organisation
Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet
Kontaktperson
Susanne Ahlroth
Telefon
0295 018 762
Avgift
Ingen avgift
Fortbildningens eller seminariets tema