Webbinarieserien Tre dimensioner av demokrati och bibliotek: Del 2 Yttrandefrihet

Välkommen att delta i del 2 av regionförvaltningsverkets webbinarieserie Tre dimensioner av demokrati och bibliotek: Yttrandefrihet

I webbinarieserien tar vi fasta på de tre dimensionerna bildning, yttrandefrihet och aktivt medborgarskap som nära anknyter till de allmänna bibliotekens demokratiuppdrag. Målsättningen är att erbjuda en bred personalgrupp inspiration och kunskap för uppdraget.  

Serien består av tre fristående webbinarier.

I det andra webbinariet behandlar vi yttrandefriheten och den samhälleliga dialogen. Yttrandefriheten har alltid varit en av grundstenarna i bibliotekens verksamhet och existens. Men hur är det i dag, hur påverkas demokratin och yttrandefriheten av hatretorik och desinformation? Vilket är förhållandet mellan censur och yttrandefrihet?  

Som föreläsare deltar författare och tidigare överbibliotekarie vid Nationalbiblioteket, Kai Ekholm, och Maria Swanljung, kommunikationschef på Diskrimineringsombudsmannens byrå. 

I webbinariets senare del fokuserar vi på dialogen med DialogAkademins utbildare Nina Hongell-Ekholm. Vad gör det möjligt att föra dialog i det offentliga rummet? Hur påverkas dialogen av biblioteket som plats och att diskussionerna förs av personer med olika synvinklar, t.ex. beslutsfattare och medborgare? Helheten består av inledning, tidigare erfarenheter av demokrati- och dialog-diskussioner samt smågruppsdiskussioner. Syftet är att fördjupa sig i ämnet och reflektera kring hur man i det egna biblioteket kan starta dialoger.

Del 1 och del 3 av webbinarieserien ordnas:

14.9.2021 kl. 9-12: Tre dimensioner av demokrati och bibliotek: Bildning 

12.10.2021 kl. 9-12: Tre dimensioner av demokrati och bibliotek: Aktivt medborgarskap 

Anmälan till alla tre webbinarierna öppnas 2.8.2021.

Webbinarierna är en del av regionförvaltningsverkets projekt för att utveckla allmänna bibliotek som forum för dialog mellan medborgare och beslutsfattare. 

Ort
Webbinarium
Plats
Teams
Börjar
Slutar
Organisation
Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet
Kontaktperson
Susanne Ahlroth
Telefon
0295 018 762
Avgift
Ingen avgift
Fortbildningens eller seminariets tema