Webbinarieserien Tre dimensioner av demokrati och bibliotek: Del 3. Aktivt medborgarskap

Välkommen att delta i del 3 av regionförvaltningsverkets webbinarieserie Tre dimensioner av demokrati och bibliotek: Aktivt medborgarskap

I webbinarieserien tar vi fasta på de tre dimensionerna bildning, yttrandefrihet och aktivt medborgarskap som nära anknyter till de allmänna bibliotekens demokratiuppdrag.

Målsättningen är att erbjuda en bred personalgrupp inspiration och kunskap för uppdraget.  

Serien består av tre fristående webbinarier.

Det tredje webbinariet fokuserar på hur vi kan stöda utvecklingen av det demokratiska samhället genom att främja förutsättningarna för ett aktivt medborgarskap och olika gruppers möjligheter till samhällspåverkan. Vilka är förutsättningarna och möjligheterna i vår tid för en mer direkt delaktighet? Hur kan delaktigheten främjas i det offentliga rummet - biblioteket? 

Talare är professorn och medborgaraktivisten Thomas Wallgren, forskaren Georg Boldt, coachen Päivi Jokitalo och forskardoktorn Annika PastunovSist men inte minst dryftar författaren Tatjana Brandt den engagerande frågan, blir man en bättre människa av att läsa böcker?  

Del 1 och del 2 av webbinarieserien ordnas:

14.9.2021 kl. 9-12: Tre dimensioner av demokrati och bibliotek: Bildning 

28.9.2021 kl. 9-12: Tre dimensioner av demokrati och bibliotek: Yttrandefrihet 

Anmälan till alla tre webbinarierna öppnas 2.8.2021.

Webbinarierna är en del av regionförvaltningsverkets projekt för att utveckla allmänna bibliotek som forum för dialog mellan medborgare och beslutsfattare. 

Ort
Webbinarium
Plats
Teams
Börjar
Slutar
Organisation
Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet
Kontaktperson
Susanne Ahlroth
Telefon
0295 018 762
Avgift
Ingen avgift
Fortbildningens eller seminariets tema