Webbinarieserien Tre dimensioner av demokrati och bibliotek: Del 1. Bildning

Välkommen att delta i del 1 av regionförvaltningsverkets webbinarieserie Tre dimensioner av demokrati och bibliotek: Bildning 

I webbinarieserien tar vi fasta på de tre dimensionerna bildning, yttrandefrihet och aktivt medborgarskap som nära anknyter till de allmänna bibliotekens demokratiuppdrag. Målsättningen är att erbjuda en bred personalgrupp inspiration och kunskap för uppdraget.  

Serien består av tre fristående webbinarier.

I det första webbinariet frågar vi: Vad är bildning idag och vad betyder det för det demokratiska omdömet? Inledande föreläsare är Sverker Sörlin, svensk idéhistoriker, författare och professor i miljöhistoria vid KTH. För två av sina böcker har han mottagit Augustpriset. Föreläsningen anknyter till boken Till bildningens försvar: den svåra konsten att veta tillsammans (2019), om vilken han diskuterar med författaren och bibliotekarien Mathias Rosenlund.  

Vad har bildning för betydelse och roll i vardagen och vad har läsning med demokrati att göra? Frågorna ventileras av Jonas Ahlskog, postdoktoral forskare och projektledare och Hannele Mikaela Taivassalo, författare och ordförande för Finlands svenska författareförening. 

Del 2 och del 3 av webbinarieserien ordnas:

28.9.2021 kl. 9-12: Tre dimensioner av demokrati och bibliotek: Yttrandefrihet 

12.10.2021 kl. 9-12: Tre dimensioner av demokrati och bibliotek: Aktivt medborgarskap 

Anmälan till alla tre webbinarierna öppnas 2.8.2021.

Webbinarierna är en del av regionförvaltningsverkets projekt för att utveckla allmänna bibliotek som forum för dialog mellan medborgare och beslutsfattare. 

Ort
Webbinarium
Plats
Teams
Börjar
Slutar
Organisation
Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet
Kontaktperson
Susanne Ahlroth
Telefon
0295 018 762
Avgift
Ingen avgift
Fortbildningens eller seminariets tema