HallÅKE: Seniorer i fokus!

Coronaepidemin är inte över. I synnerhet äldre och andra riskgrupper uppmanas fortfarande till stor försiktighet. Följaktligen håller stora delar av arbetet med och för seniorer paus eller görs i ny tappning. T ex virtuella alternativ intresserar.

Hur syns det här på ditt bibliotek? Vad har ni återupptagit, vad är inställt tillsvidare, har ni kanske initierat någon ny service eller provat något alternativ för att nå kommunens äldre?

Åke läser på distans för en senior
Bild: Jimmy Pulli

Torsdagen den 1.10.2020 kl. 14-15 diskuterar vi vad som är på gång med fokus på bibliotekets tjänster för och med äldre. Tidpunkten är vald med tanke på De gamlas dag som därpå följande söndag inleder De gamlas vecka. Årets tema är Lyckan kommer med åldern.

Ta med dig en kopp kaffe och delta via länken: Delta i Microsoft Teams -mötet

 Välkommen med!

Börjar
Slutar
Organisation
Svenska samarbetsgruppen för utvecklingsuppdrag (ÅKE) Borgå, Vasa, Åbo och Helsingfors stadsbibliotek samt Regionförvaltningsverket
Fortbildningens eller seminariets tema