Fortbildning och seminarier

Informationsledning på bibliotek - Del 1

Kan följas på nätet

Kursen består av två delar. Del 1 8.3 kl. 13-16 och del 2 11.3 kl. 9-12. Du anmäler dig samtidigt till båda delarna.
En stor del av ledarskap i dag går ut på att använda sig av information och kunskap. För att kunna göra det effektivt och strategiskt finns det verktyg och metoder. 
Informationsledning (på finska “tietojohtaminen”) handlar om att strategiskt hantera den information och kunskap som finns och uppkommer inom olika slags organisationer.
Kursen innehåller bl.a.: 

  • informationens och kunskapens roll i organisationer 
  • vikten av strategisk ledning av information 
  • vanliga begrepp och modeller för informationsledning och kunskapsstyrning (Knowledge Management)  
  • organisationskultur och organisatoriskt lärande 
  • verktyg och metoder för informationsledning 
  • sätt att samla in, organisera och dela kunskap i en organisation 

Kursen leds av docent Kristina Eriksson-Backa, akademilektor i informationsvetenskap vid Åbo Akademi. Kristina har undervisat i ämnet Informationsledning på olika nivåer sedan 2015.

Ort
Webbinarium
Plats
Microsoft Teams
Börjar
Slutar
Organisation
Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet
Kontaktperson
Susanne Ahlroth
Telefon
0295 018 762
Avgift
ingen avgift
Fortbildningens eller seminariets tema