Fortbildning och seminarier

KEHU-kaffepaus: Kontrollerat och gradvis

Kan följas på nätet

Välkommen att dela idéer och tips kollegor emellan! Klicka på länken och kom med.

> Kontrollerat och gradvis

På kaffepausen diskuterar vi de anvisningar som Regionförvaltningsverket, Undervisnings- och kulturministeriet, Social- och hälsovårdsministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd har gett. Vi har överinspektörerna Susanne Ahlroth och Kristiina Kontiainen från Regionförvaltningsverket som gäster på kaffepausen. De ska tyda anvisningarna och svara på era frågor.

Ort
Borgå
Börjar
Slutar
Organisation
Borgå stadsbibliotek / AKE
Kontaktperson
Anne Suvanto
Telefon
040 663 7588
Fortbildningens eller seminariets tema