Rivstarta arbetet med läskunnigheten! ​Workshop om läskunnighetsprojekt för barn och unga

Rivstarta arbetet med läskunnigheten!
​Workshop om läskunnighetsprojekt för barn och unga.

Söker du eller planerar du att för ditt biblioteks räkning söka extra statsunderstöd från RFV för att stärka de allmänna bibliotekens arbete med läskunnighet?

Vill du ha tips, svar på knepiga frågor eller att vi gemensamt funderar på hur ditt projekt kan genomföra den Nationella läskunnighetsstrategin?

Om svaret är ja, kom då och lyssna och diskutera på workshopen 9.5.2022 kl. 13-15.

På plats finns också RFV:s kunniga tjänstepersoner som kommenterar och svarar på bibliotekens frågor. 

Du behöver inte anmäla dig, länken till evenemanget finns här.

Det är bäst att ställa frågorna på förhand i Jamboard

Mera information:
Lena Sågfors, 040 714 2173, lena.sagfors@kronoby.fi

Plats
Microsoft Teams
Börjar
Slutar
Organisation
Riksomfattande specialuppgift gällande bibliotekstjänster som främjar barns och ungas läsande och läskunnighet, Seinäjoki
Kontaktperson
Lena Sågfors
Telefon
040 714 2173
Fortbildningens eller seminariets tema