Fortbildning och seminarier

Webbinariet Bibliotek, hälsa och välmående

Kan följas på nätet

Biblioteken har en viktig roll i samhället som producenter av en rad tjänster från boklån och läsfrämjande aktiviteter till digitalt stöd, kurser och mötesrum. Ofta ses rollen ändå ensidigare och utan att man beaktar bibliotekens, eller kulturens, betydelse för invånarnas välmående. Kan man mäta och förstå fördelarna med bibliotek? Och hur kan litteraturläsning befrämja hälsa och välbefinnande?

Kom med för att få inspiration och stöd i ditt arbete med bibliotek, hälsa och välmående!

Målgrupp: Bibliotekschefer, ledande tjänstemän, bibliotekspersonal och andra intresserade

Programmet för webbinariet

Anmälan: Anmäl dig senast 27.8.2020.

Kostnader: Webbinariet är avgiftsfritt.  

Kontakt:
Om programmet: överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762
Om anmälan och annullering: planerare Cecilia Ekqvist, cecilia.ekqvist@avi.fi, tfn 0295 016 451

Ort
Webbinarium. Anmälan krävs! Länken till webbinariet skickas till de anmälda någon dag före tillfället.
Börjar
Slutar
Organisation
Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet
Material från evenemanget finns här

Material från fortbildningen publiceras på RFV:s webbplats efteråt.

 

Fortbildningens eller seminariets tema