Information från regionerna

På den här sidan hittar du regionala informationskanaler som är öppna för alla intresserade. 

Biblioteken.fi:s kanaler på sociala medier hittar du på sidan Bibliotekens kanaler på sociala medier

De tvåspråkiga regionerna

Borgå stadsbibliotek, Nyland

Vasa stadsbibliotek, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

  Åbo stadsbibliotek, Egentliga Finland och Satakunta

  • Lounais-Suomen kirjastojen extranet: evenemang, fortbildningar, nyheter, material och annat aktuellt
  • VarSat: områdets interna Facebook-grupp  
  • IKI inter: områdets interna Facebook-grupp 

  De finskspråkiga regionerna

  Joensuu stadsbibliotek, Norra Karelen

  Kuopio stadsbibliotek, Södra Savolax och Norra Savolax

  Lahtis stadsbibliotek, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Södra Karelen

  Uleåborgs stadsbibliotek, Norra Österbotten och Kajanaland

  Rovaniemi stadsbibliotek, Lappland

  Tammerfors stadsbibliotek, Birkaland och Mellersta Finland