Information från regionerna

På den här sidan hittar du regionala informationskanaler som är öppna för alla intresserade. 

De tvåspråkiga regionerna

Borgå stadsbibliotek, Nyland

Vasa stadsbibliotek, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

 • Ake Pampas: Tvåspråkig blogg om verksamhet och fortbildning i området

  Åbo stadsbibliotek, Egentliga Finland och Satakunta

  •  

  De finskspråkiga regionerna

  Joensuu stadsbibliotek, Norra Karelen

  •  

  Kuopio stadsbibliotek, Södra Savolax och Norra Savolax

  Lahtis stadsbibliotek, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Södra Karelen

  Uleåborgs stadsbibliotek, Norra Österbotten och Kajanaland

  Rovaniemi stadsbibliotek, Lappland

  •  

  Tammerfors stadsbibliotek, Birkaland och Mellersta Finland