Samarbetsgrupper

I anknytning till de regionala utvecklingsuppdragen fungerar för tillfället följande riksomfattande arbetsgrupper:

  • Svenska samarbetsgruppen för utvecklingsuppdragvars uppgift är att verka för att den svenskspråkiga personalens kompetens och bibliotekens svenskspråkiga verksamhet utvecklas både nationellt och regionalt. 
  • Arbetsgruppen för fängelsebibliotek (Vankilakirjastotyöryhmä), vars uppgift är att utveckla fängelsernas bibliotekstjänster.  
  • Arbetsgruppen för fortbildning (Koulutustyöryhmä), vars uppgift är att utveckla personalens kompetens.