Centralbibliotekets mötesprotokoll

Centralbiblioteket och landskapsbiblioteken ersattes år 2018 av det nationella och de regionala utvecklingsuppdragen, då den nya lagen för allmänna bibliotek trädde kraft. Före 2018 hölls en gång om året centralbiblioteksmöten, som gjorde upp riktlinjer för biblioteksväsendets verksamhet. 

Centralbibliotekets mötesprotokoll (på finska)