Verksamhetsberättelser för Nationella utvecklingstjänster och Biblioteken.fi

Verksamhetsberättelser över den svenskpråkiga verksamheten

  • De svenskspråkiga tjänsterna vid Biblioteken.fi 2021
  • De svenskspråkiga tjänsterna vid Biblioteken.fi 2020
  • De svenskspråkiga tjänsterna vid Biblioteken.fi 2019
  • De svenskspråkiga tjänsterna vid Biblioteken.fi 2018
  • De svenskspråkiga tjänsterna vid Biblioteken.fi 2017