Allmänna direktiv för fjärrlån

Finländska direktiv och praxis för fjärrlån baserar sig på IFLA:s internationella principer, som definierar syftet med fjärrlån, bibliotekens rättigheter och skyldigheter, samt centrala procedurer.

Definition

Den utlåningsverksamhet som sker mellan biblioteken för låntagarnas räkning.  Ett bibliotek kan för sina låntagares räkning beställa publikationer som det själv inte äger.

Beställning

 1. Bibliotek som beställer ett fjärrlån är skyldigt att kontrollera och komplettera de bibliografiska uppgifterna samt att lokalisera publikationen. Beställningen skall sändas till det bibliotek som har publikationen.
 2. Fjärrlånebeställningar bör behandlas snabbt. Därför bör varje bibliotek kontrollera och lokalisera en ofullständig beställning för att undvika onödigt dröjsmål.
 3. Friexemplarbiblioteken fjärrlånar skönlitteratur endast för forskningsändamål. Samlingen av friexemplar i Nationalbiblioteket är en nationell arkivsamling och kan därför inte fjärrlånas.
 4. Fjärrlånebeställningen görs på det sätt det avsändande biblioteket önskar, t.ex. direkt i databasen eller via ett e-formulär. Om beställningen görs per e-post ska den vara välstrukturerad och mottagaren ska redan vid första anblicken kunna se vem som beställer och vad man beställer, samt faktureringsadressen, om det finns en sådan.

Verkställande av beställningar

 1. Biblioteken kan begränsa sina fjärrlån. Eventuella begränsningar ska framgå på bibliotekets webbplats.
 2. Det långivande biblioteket har rätt att bestämma lånetiden och övriga lånevillkor. Lånetiden bör vara tillräckligt lång med beaktande av postgången i vardera riktningen.
 3. Om en publikation inte får lånas ut kan biblioteken sända en kopia och likaså om en låntagare behöver bara en del av en publikation, t.ex. en kortare artikel.
 4. Vid fjärrlån och kopiering samt vid förmedling av dokument elektroniskt följs lagen och förordningarna om upphovsrätt.
 5. Det bibliotek som beställer fjärrlån är ansvarigt för lånet (ifall ingenting annat avtalats mellan biblioteken). Lånet bör återlämnas i tid och omsorgsfullt förpackat. Eventuella omlån skall göras före förfallodagen.

Snabbhet vid behandlingen av fjärrlån

 1. Begäran om fjärrlån bör behandlas så snabbt som möjligt. Vid leverans av fjärrlån används snabbaste möjliga transport. 

Avgifter

 1. Bibliotek som beställer fjärrlån erlägger avgifterna för återsändning samt de avgifter sändarbiblioteket debiterar för fjärrlån och kopior. Vid inkassering av avgifter följs de regler som är i kraft samt bibliotekens utlåningsregler och prisförteckningar. För att minska kostnaderna för lån mellan biblioteken rekommenderas perioddebitering eller förhandsbetalning.

Statistik

 1. De vetenskapliga biblioteken följer Nationalbibliotekets anvisningar för fjärrlånestatistik. De allmänna biblioteken följer undervisnings- och kulturministeriets anvisningar

Övriga anvisningar

 1. Vid beställning av internationella fjärrlån följs IFLAs anvisningar om fjärrlån. Document Delivery and Resource Sharing Section

 

Närmare anvisningar finns på finska i Kaukopalvelun käsikirja (pdf).