Häftet Biblioteket är din kompis på olika språk

Det flerspråkiga häftet ”Biblioteket är din kompis” publicerades 26.2.2020. 

Se en presentation av publiceringstillfället.

För barn med ett främmande språk som modersmål finns inte så mycket presentationsmaterial om biblioteket. Häftet ”Biblioteket är din kompis” har nu översatts till fjorton språk som inte är så vanliga i Finland, bland annat arabiska, somaliska, persiska/farsi, kurdiska och albanska. Dessutom har ett mindre antal av häftet tryckts på svenska, finska och engelska för presentationsändamål.

Biblioteken har önskat svenska och finska versioner av Biblioteket är din kompis, som kan delas ut till barn och ungdomar som skaffar bibliotekskort i biblioteken. Enheten som sköter den riksomfattande specialuppgiften för bibliotekstjänster som främjar barns och ungas läsande i Seinäjoki stadsbibliotek utreder tryckmöjligheterna för häftet ”Biblioteket är din kompis” hösten 2020 och informerar om saken. Mer information: mervi.heikkila@seinajoki.fi.

Den kända barnboksillustratören Christel Rönns har gjort illustrationerna till häftet, som baserar sig på en finskspråkig version med samma namn som har producerats av Uleåborgs stadsbibliotek.  En rolig biblioteksräv berättar för barnen på deras eget språk om bibliotek, böcker och bibliotekskort.

Projektet har finansierats av undervisnings- och kulturministeriet.

Distribution: fråga ditt utvecklingsbibliotek.

Ett visst antal av häftet ”Biblioteket är din kompis” på varje språk skickas till alla utvecklingsbibliotek. Uppskattningen grundar sig på antalet barn och unga mellan 5 och 12 år som talar utgåvans språk och som bor i ifrågavarande område.

Mer information: monikielinen.kirjasto@hel.fi.

Här kan du skriva ut häftet i PDF-format på olika språk.

Biblioteket är din kompis-videoklipp

Häftet Biblioteket är din kompis för barn och unga som talar ett främmande språk.