Möten mellan utbildning och yrkesliv Informationsvetenskapens vid Åbo Akademi alumnievenemang till alumner, studerande och andra intresserade

Program

13.00-13.15  Välkomstord av professor Gunilla Widén

13.15-14.00  Keynote av Jens Berg, samhällsvetare specialiserad på kommunikation,                           innovation och medier: Utmaningar i samhället och hur det påverkar                                 biblioteksarbetet

14.00-14.15   Paus

14.15-15.45   Paneldiskussion om temat hur utbildningen och yrkeslivet möts.

  • Informatiker Maria Grundvall, Grankulla bibliotek: Om utbildning, rekrytering och arbete för allmänna bibliotek på svenska i Finland
  • Verksamhetsledare Rauha Maarno, Finlands biblioteksförening: Biblioteksanställdas syn på dagens och morgondagens yrkeskompetenser
  • Bibliotekschef Ulla Nygrén, Åbo universitetsbibliotek: Framtida kompetenser på vetenskapliga bibliotek
  • Sonja Kotakallio, Åbo Akademi: Pro gradu om arbetsplatsannonser gällande chefspositioner vid allmänna bibliotek 2017-20

15.45-16.00      Sammanfattning och avslutning

Ort
Evenemanget hålls i Zoom
Börjar
Slutar
Organisation
Åbo Akademi/Informationsvetenskap
Kontaktperson
Gunilla Widén
Fortbildningens eller seminariets tema