Koulutus ja seminaaritFortbildning och seminarier

Små barn i en digital värld - nylitteracitet, samspel och forskningsbaserad kunskap

Frågor kring digital teknologi och små barn väcker mycket debatt i medierna och bland professionella som jobbar med barn. Under denna fortbildning får du mer kunskap om ämnet och konkreta idéer för arbetet.  

Anett Sundqvist (leg. logoped, bitr. professor vid Linköpings universitet) berättar om pågående forskning om hur digitala medier påverkar barn i daghemsåldern.  

Alexandra Nordström (doktorand vid Pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet) presenterar Utbildningsstyrelsens projekt Nylitteracitet och kopplar till den småbarnspedagogiska verksamheten.  

Vi avslutar med konkreta tips för läsande som språkstöd med bibliotekspedagogerna  Anna-Maija Koskimies och Lena Sågfors, som också fungerar som nationella koordinatorer för bibliotekens tjänster för barns och ungas läsande och läskunnighet. 

Ort
Webbinarium
Plats
Microsoft Teams
Börjar
Slutar
Organisation
Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet
Kontaktperson
Susanne Ahlroth
Telefon
0295018762
Avgift
Ingen avgift