Snabbguide för spelverksamhet på bibliotek

1. Utse en eller flera personer som ansvarar för spelverksamheten

Beakta den arbetstid och andra resurser som krävs för att förverkliga spelverksamheten. Hur mycket arbetstid som måste reserveras beror på hur omfattande spelverksamhet man vill ha.

2. Hurudan spelverksamhet lämpar sig för ditt bibliotek?

Bibliotek passar bra för spelverksamhet, till exempel en läsesal kan tillfälligt användas för ett spelevenemang. Om man spelar sällskapsspel är det viktigt att det finns tillräckligt med bord och stolar. Ifall det är troligt att spelevenemanget blir högljutt är det väldigt viktigt att i förväg informera kunderna om detta t.ex. med hjälp av affischer.

3. Digitala spel

Många bibliotek har en spelkonsol för kunder. Om spelkonsolen används av en spelklubb eller under ett spelevenemang lönar det sig att flytta den till ett lugnt ställe och använda en videoprojektor för att få större spelbild. Spelkonsoler lämpar sig väldigt bra för spelturneringar eftersom man på dem kan spela flera sportspel (FIFA, NHL etc.), bilspel och även actionspel (som kan ha högre åldersgränser). Om du arrangerar en spelturnering lönar det sig att

 • kontrollera att det finns tillräckligt med spelkontroller och att de alla är laddade.
 • kontrollera att alla spelare är tillräckligt gamla för spelen som spelas.
 • spela rättvist och se till att turneringen är opartisk.
 • avbryta turneringen ifall det uppstår ett gräl eller något annat problem tills saken är uppklarad.

Om ditt bibliotek inte har spelkonsoler kan du istället arrangera en turnering med spel som kan spelas på webbläsare. Bra spel hittar du bl.a. på Älypää.com och Pelikone.fi. Reservera t.ex. en av bibliotekets kunddatorer för turneringen. Granska i förväg att spelet som ska spelas fungerar på den reserverade datorn. Om biblioteket har en surfplatta (t.ex. iPad eller Samsung Galaxy Tab) kan den användas för att spela t.ex. “Vinn bibliotekarien i Angry Birds”

4. Brädspel och kortspel

Bräd- och kortspelsevenemang är lätta att arrangera. Du behöver

 • ett eller flera spel
 • ett bra utrymme
 • bord och stolar
 • en person som känner till spelets regler och har tålamod

Om du arrangerar en brädspelsturnering, så fundera i förväg på

 • hur många deltagare som ryms med
 • vilka turneringsreglerna är
 • hurudant pris vinnaren ska få
 • hur länge turneringen tar
 • hur länge en enskild spelomgång tar
 • vem som fungerar som domare och hur man upprätthåller domarens auktoritet.

Om ni spelar spel som baserar sig på böcker eller om spelen har ett passande tema kan du ställa fram material som har med spelet att göra. Om ni t.ex. spelar spelet Elder Sign kan du ställa fram litteratur av H.P. Lovecraft.

5. Rollspel, sagorollspel eller skattjakt

Rollspelsklubbar och -evenemang är ett bra exempel på biblioteksverksamhet som kombinerar berättande och spel. Den som leder rollspelsklubben eller -evenemanget bör vara väl insatt i spelets regler. Även självskrivna äventyr passar bra att spela i biblioteket. Efter ett rollspelsevenemang kan man uppmuntra deltagarna att fortsätta med rollspel som hobby.

Det finns väldigt många olika rollspel. Med en vuxen målgrupp kan man spela t.ex. fantasi- scifi- eller skräckäventyr. Med barn kan man prova t.ex. en interaktiv saga där alla deltagare får spela sin egen favorit sago-, serie- eller spelfigur. Du kan också ha en sagostund för barnen och fungera som ledare medan barnen berättar en saga baserad på deras egna sagofigurer. På detta sätt får barnen själv fungera som spelledare. Om du behöver hjälp kan det löna sig att be dina kolleger om hjälp, eftersom det finns många biblioteksanställda som har rollspel som hobby.

Du kan också ordna en skattjakt. Skattjaken kan hållas inom- eller utomhus. Du kan gömma skatterna i bokhyllor och på andra ställen i biblioteket. Om du gömmer skatter utomhus, så välj lätt åtkomliga gömställen för att undvika farliga situationer. Ge ledtrådar i form av bilder eller korta texter. För en äldre åldersgrupp kan du arrangera ett mysterie- eller geocachingevenemang. Ett litet pris eller minne till alla deltagare i skattjakten är på sin plats.

6. Biblioteksolympiad: informationssökning och alfabetisering

Biblioteksolympiaden är ett sätt att i spelform demonstrera bibliotekens vardag. En biblioteksolympiad passar ypperligt som program på t.ex. lånedagen. Här är några spelförslag:

 • Informationssökning:
  • Hitta på informationsökningsuppgifter och ta tid på hur snabbt deltagarna hittar svaret.
 • Alfabetisering:
  • Fyll en bokkärra med böcker och låt deltagarna alfabetisera dem. Du kan numrera böckerna i förväg så att du kan lägga dem tillbaka i samma (o)ordning för varje person som deltar.
 • Rally/stafett med bokkärra:
  • Gör en bana (märk den med tejp) som deltagarna skall klara så snabbt som möjligt.
 • Styrketräning med konstböcker:
  • Sök fram två tunga konstböcker. De tävlande håller i böckerna med armarna raka åt sidorna. Den som håller armarna raka den längsta tiden vinner.
 • Musikstycke:
  • Sök fram ett bekant musikstycke och spela upp en del av stycket. Be deltagarna söka fram stycket i bibliotekets samling, den snabbaste vinner.

Hitta själv på flera spel med bibliotekstema!

7. Panel, föreläsning eller diskussion med speltema

Välj omsorgsfullt både målgrupp och tema för panelen, föreläsningen eller diskussionen. Välj helst ett aktuellt tema. Före julen kan du t.ex. bjuda in aktiva spelare för att ge julklappstips. Du kan också bjuda in gäster för att berätta om vilka skönlitterära verk de skulle vilja uppleva i spelform. Spelexperter hittar du bakom denna länk (på finska).

8. Digital berättelse med speltema

Du kan kombinera spel med andra former av mediafostran. Du kan använda digital storytelling-metoden t.ex. genom att

 • planera fyra spelvärldar
 • berätta en berättelse från en spelfigurs synvinkel
 • ordna spelfigurens dag

9. Marknadsföring

Gör reklam för bibliotekets spelverksamhet och spelevenemang på sociala medier, bibliotekets egna webbsidor, genom tidningsannonser, etc.

10. Om du inte vill eller inte har tid att själv arrangera spelverksamhet

Erbjud bibliotekets besökare möjlighet att själva arrangera spelverksamhet eller spelevenemang på biblioteket. Diskutera med spelarrangörerna i förväg om vad de behöver. Ofta räcker det med att biblioteket erbjuder utrymme och möbler.

Du kan också föreslå för lokala spelföreningar att arrangera en speldag på biblitoket. Spelföreningar i Finland är bl.a.

 • Lautapeliseura
 • Suomen Tanssipelaajat ry
 • Verkkopeliyhdistys Insomnia ry
 • VECTOR – Suomen Verkkopeliyhdistys ry
 • The Group ry
 • Peliliiga Oy
 • Finnish Gaming Community ry
 • Suomen Tanssipelaajat ry
 • Snooze ry
 • Exelon Gaming / Sysvia Oy
 • Lantrek ry
 • Rytmipelaajat
 • Porin Taistelupelaajat ry
 • Skynett ry
 • Clan Troopers Finland ry
 • Garde-party ry
 • Urbanlan ry
 • Paragon Gaming Oy
 • ESport Challenge Oy

11. Bra att komma ihåg

Då du arrangerar spelevenemang kom ihåg att

 • beakta säkerheten (enligt bibliotekets säkerhetsplan)
 • använda hållbara kärl eller alternativt engångskärl, ifall biblioteket bjuder på mat
 • i förväg testa tekniken som kommer att användas
 • i förväg bekanta sig med alla spel som ska spelas
 • samla in feedback, enklaste sättet är en enkät där man kryssar för olika alternativ
 • spelverksamheten på biblioteket ska vara gratis och öppen för alla, ifall man spelar spel som har åldersgräns (t.ex. digitala spel) bör man dock följa åldersgränserna.