Annat

Förhandsanmälan: den nyländska bibliotekens sommardag

Välkommen till den nyländska bibliotekens sommardag!

Den nyländska bibliotekens sommardag är en träff för hela områdets bibliotekspersonal där du kan diskutera vad som är aktuellt med kolleger och få nya idéer för ditt arbete. Under dagen presenteras intressanta projekt från Nylands bibliotek. Dessutom får vi en uppdatering om vad son är aktuellt på biblioteksfältet.
Det slutliga programmet publiceras senare.
 

Anmälningar

Anmälningar via länken nedan senast den 17 maj. Länken till mötet ska skickas senare.

Finlands svenska biblioteksdagar 2021 10-11.5

Den omtyckta konferensen med temat "Det mångfasetterade biblioteket" ordnas 10-11.5 helt digitalt och sänds i realtid. Konferensen är alltså gratis och öppen för alla. Mer information om anmälan kommer under våren på den här sidan, på våra sociala kanaler samt i vårt nyhetsbrev. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i programmet.

Programmet hittas här: https://www.fsbf.fi/sv/biblioteksdagarna/2021/

Ditt viktigaste verktyg - coachande webbinarium för bibliotekspersonal!

Vad berättar kroppsspråket om oss själva? Hur kan vi ta fram vår kreativitet? Och vad händer om vi misslyckas? Kan ett misslyckande bli en framgång? 

Med två kända inspiratörer och coacher vill vi ta fram den positiva energin och modet att pröva på nya saker.  

Välkommen till samarbetsgruppen ÅKEs vårwebbinarium!

Uppkoppling 10 minuter före.

Del 1: Kroppsspråk - Förståelse - Framgång  

Christoph Treier, mental tränare och coach  

I valet och kvalet

Biblioteken har en viktig funktion i vår demokrati att möjliggöra allas tillgång till information. Enligt bibliotekslagen hör det till bibliotekens uppgift att erbjuda tillgång till material, information och kulturellt innehåll och att tillhandahålla en mångsidig och tidsenlig samling.  

Hur fungerar medieurval på våra bibliotek idag? Vem är det som bestämmer vad som köps in och på vilka grunder? Bör biblioteken uppfylla alla önskningar som användarna har ? Vilka principer styr gallringen? Har biblioteken medieplan och följer man dem?   

Rummet och ljuset - en konferens om ljus och belysning i offentlig miljö

Dagen vänder sig till dig som har ett intresse för belysningens betydelse i offentlig miljö – exempelvis bibliotek, museer, skolor och andra lärmiljöer.

Vi har bjudit in ett antal föreläsare som ska lotsa oss igenom betydelsen av ljus och belysning för hur vi upplever och använder rummet. Ett brett område kan tyckas, ett område som också genomgår en stark förändring med helt nya möjligheter och ljuskällor. Föreläsarna kommer såväl från forskning som från fältet, alla är genomsyrade av ljusets betydelse och möjligheter.

HallÅke Svenskfinland 11.2.21

2021 är här och hoppeligen kommer det här att bli ett bättre och lugnare år på många sätt. Coronaläget fortsätter osäkert och de flesta biblioteken betjänar  ännu inte normalt. Hur se läget ut runt om i Svenskfinland och med hurdana tankar går vi mot öppningen av samhället? Vilka befolkningsgrupper har lidit mest och hur kan vi ta dem i beaktande på biblioteken?