Fortbildning och seminarier

Informationsträff om e-biblioteksprojektet på svenska

Kan följas på nätet

Vad händer i e-biblioteksprojektet? Vi går igenom vad som är aktuellt i e-biblioteksprojektet gällande bl.a. innehåll och teknologi. Informationen är på svenska.

Vidare ser vi gemensamt på hur arbetsfördelningen mellan e-bibliotekets organisation och biblioteken planerats.

E-bibliotekets svenskspråkiga frilansare Lisen Sundqvist informerar. I webinariet deltar också andra medlemmar i e-bibliotekets projektgrupp och man kan ställa frågor kring allt som berör e-biblioteket.

Webinariet spelas in och länken till inspelningen kan man få på begäran via epost: marjo.haatainen@hel.fi.

Man behöver inte anmäla sig på förhand till webinariet. Sätt in händelsen i din kalender och spara Teamslänken så att du kan delta.

Teamslänk till webinariet

Plats
Teams
Börjar
Slutar
Organisation
e-biblioteksprojektet