Nytt i Biblioteken.fi, Kirjastot.fi och Libraries.fi

I början av år 2020 har vi uppdaterat i Biblioteken.fi, Kirjastot.fi och Libraries.fi.

Vi har lagt till en del nytt innehåll och gjort ändringar i hur  man beställer och lämnar in annonser i Fackkalendern. Bekanta dig gärna med de nya innehållen!

Nytt:

  • Libraries.fi har förnyats och innehåller nu information om t.ex. bibliotekens roll i det finländska samhället.
  • Biblioteken.fi har flyttats till en ny teknisk plattform. Nu kan du lätt beställa annonser och nyheter på båda svenska och finska med samma inloggning och formulär. Läs mera om förnyelsen av Fackkalendern.
  • Biblioteken.fi:s ingångssida har uppdaterats.
  • Fortbildningskalendern där alla skolningar och seminarier syns i en kalendervy finns nu också på svenska och också den finskspråkiga versionen har förnyats.  Annonser om Skolningar och seminarier lämnas in genom ett formulär där man både kan lämna in annonser till Fackkalendern och till Ammattikalenteri. Alla skolningar och seminarier som lämnas in via formuläret syns nu också i fortbildningskalender. I formuläret ska man nu också välja tema för skolningar och seminarier.
  • Ny sida med information om Digital handledning på Biblioteken.fi och Digiopastus-sida på Kirjastot.fi. Sidorna innehåller länkar och tips om att ge digistöd åt kunder och nyttigt innehåll för att stärka den egna kompetensen.
  • Evenemangs- och idébanken finns nu också på svenska, också den finskspråkiga versionen har förnyats. I evenemangs- och idébanken kan du föra in ditt eget biblioteks evenemangsidéer och titta på andras evenemang. De evenemang som hittills finns införda är införda på finska, men för gärna in nya evenemang på svenska!
  • Materialbanken finns nu också på svenska. Den innehåller som tidigare både finsk- och svenskspråkigt material och dessutom en del material på andra språk.