Biblioteken kan ta i bruk sina återlämningsluckor

Regionförvaltningsverket har den 23.4.2020 publicerat ett infopaket.

Kommunerna kan börja förbereda sig på att ta emot återlämnat material och informera kunderna.

Biblioteken kan oberoende av att biblioteken fortfarande hålls stängda börja ta emot material via sina återlämningsluckor och behandla det återlämnade materialet.

Nedan Regionförvaltningverkets infopaket och THL:s och Arbetshälsoinstitutets anvisningar för hantering av återlämnat material.