I biblioteken är utlåning nu möjligt – bibliotekslokalerna öppnar först 1.6

Statsrådet har beslutat att coronarestriktionerna stegvis ska avvecklas. Biblioteken har möjlighet att genast börja med utlåning av material enligt beslut i den egna kommunen. En öppning av bibliotekslokalerna för är möjligt fr.o.m. 1 juni. Regionförvaltningsverket kommer att ge ut noggrannare anvsningar.

Statsrådets pressmeddelande /4.5): Regeringen har fastställt en hybridstrategi för hantering av coronakrisen och för att stegvis avveckla restriktionerna

På sidan Biblioteken och corona strävar vi till att uppdatera information från myndigheterna som gäller alla bibliotek