En marknadsdialog har inletts om processen för att anskaffa e-biblioteksinnehåll

E-biblioteksprojektet / Helsingfors stad har öppnat en marknadsdialog vars syfte är att inleda ett samtal om anskaffningsprocesserna för innehåll som erbjuds för kommunernas gemensamma e-bibliotek. I marknadsdialogen kartläggs den bästa lösningen för att anskaffa innehåll för e-biblioteket.

E-bibliotekets samling planeras bestå av inhemska och utländska e-böcker och ljudböcker samt digitala utgåvor av inhemska och utländska tidskrifter och tidningar. Ändamålet med marknadsdialogen är att kartlägga intresserade leverantörer, identifiera olika lösningsalternativ och få information i anslutning till den planerade anskaffningen. Leverantörer kan alltså delta i marknadsdialogen om de är intresserade av att erbjuda några av de innehållstyper som ska anskaffas till e-biblioteket. 

Det handlar om att lansera ett nytt arbetssätt för e-biblioteksverksamheten som vi vill bygga i öppet samarbete med alla intressegrupper i förlagsbranschen.

”Det är mycket viktigt att förläggare, mediehus och andra innehållsleverantörer och förmedlare deltar aktivt i marknadsdialogen, eftersom e-biblioteket i framtiden kommer att spela en mer aktiv roll i anskaffandet av material. För att bygga upp ett smidigt samarbete behöver vi en så heltäckande bild som möjligt av olika intressegruppers visioner, önskemål och möjliga nya roller i kommunernas gemensamma e-bibliotek”, säger e-biblioteksprojektets ägare Virva Nousiainen-Hiiri vid Helsingfors stadsbibliotek.

Innehållen kommer att finnas tillgängliga för sökning, utlåning och läsning av e-bibliotekskunder via en presentationsplattform som utvecklats i e-biblioteksprojektet. Presentationsplattformen kombinerar innehåll från olika källor till en enda samling som är synlig för kunden. Presentationsplattformen byggs för närvarande i e-biblioteksprojektet, och de tillhörande tekniska specifikationerna och kraven blir tydliga när beredningen framskrider. Byggandet av presentationsplattformen är en separat enhet från den planerade anskaffningen av innehåll.

Hittills har e-böcker, ljudböcker och digitala tidningar anskaffats för bibliotek från aktörer som har tillhandahållit innehållen och presentationsplattformen som ett paket, en så kallad SaaS-tjänst (Software as a Service). För kunderna har detta inneburit användning av flera olika tekniska plattformar. Kommunernas gemensamma e-bibliotek erbjuder kunden ett mer användarvänligt sätt att låna och använda bibliotekets digitala innehåll.

Dialogen med intressegrupperna fortsätter i framtiden så att den blir ett permanent verksamhetssätt. Den marknadsdialog som nu har inletts ger möjlighet att påverka hur anskaffningsprocessen för e-biblioteksinnehåll utformas.

Marknadsdialogen har publicerats på engelska i tjänsten Hilma och ska besvaras senast fredagen den 10 mars 2023 kl. 16. Mer information och vid behov den finska versionen kan begäras från Anna Tuomikoski, projektexpert i e-biblioteksprojektet, anna.tuomikoski@hel.fi, 040 524 1429.

Webbplatsen för e-biblioteksprojektet