Library Simplified, en biblioteksapplikation med öppen källkod, har valts som teknisk plattform för e-biblioteket

Den tekniska plattformen för kommunernas gemensamma e-bibliotek, som öppnas i början av 2024, har valts. Som plattform valdes biblioteksapplikationen Library Simplified med öppen källkod.  

En plattform med öppen källkod innebär att källkoden fritt kan utvecklas med många olika metoder. Allt är baserat på öppenhet, och e-bibliotekets kodunderlag förblir under e-biblioteksorganisationens förvaltning. Applikationen Library Simplified är baserad på New York Public Library och har utvecklats med idén ”av bibliotek för bibliotek”. Library Simplified används för att utveckla en separat version för det finländska e-bibliotekets behov.  

Processen för att välja plattformen var lång och utmanande och bestod av både pilotförsök och verkstäder med biblioteksanvändarna. Dessutom har man gjort massor av bakgrundsarbete och utredningar. I urvalsprocessen betonades användarperspektivet, bibliotekens möjlighet att påverka och att e-biblioteket behåller ägarskapet. Också långsiktiga planer, det vill säga utvecklingen av e-biblioteket, var en tyngdpunkt i processen. Det är lättare att utveckla e-biblioteket vidare när plattformen inte är beroende av andra aktörer.  

Ett annat plattformsalternativ för det gemensamma e-biblioteket skulle ha varit en marknadslösning, det vill säga inköp av en färdig eller nästan färdig produkt från marknaden för e-bibliotekets behov. Det positiva med detta skulle ha varit att e-biblioteket förmodligen redan i början av 2024 skulle ha varit mer berett när det öppnas för kunderna. En fördel med lösningen med öppen källkod är dock att verksamhetsförutsättningarna för e-biblioteket inte äventyras om någon del av tekniken slutar fungera eller företaget bakom den faller. Det går också smidigare att utveckla e-biblioteket med lösningen med öppen källkod.  

– Det nästa steget är konkurrensutsättning. Library Simplified utgör inte ensam e-biblioteket, utan meningen är att ansluta någon eller några av de befintliga plattformarna till det. Så här uppfyller e-biblioteket de krav som ställts för det under utredningsskedet. Beredningen av konkurrensutsättningen utgår från detta, säger Joona Kutilainen-Pennanen, projektexpert med ansvar för tekniken i e-biblioteksprojektet.  

Ännu i år finns det tid att bygga det gemensamma e-biblioteket. Tidtabellen är stram, men absolut möjlig. Vi hoppas att konkurrensutsättningen framskrider smidigt så att det finns så mycket tid som möjligt för själva utvecklingsarbetet.  

En stor förnyelse i användningen av e-biblioteket kommer att vara att man i framtiden inte längre loggar in på e-biblioteket med bibliotekskortet utan med ett biblioteksanvändarnamn. Det nya biblioteksanvändarnamnet är en metod för så kallad stark autentisering. Stark autentisering säkerställer att ingen kund har flera användarnamn och att användarens bostadsort kan bekräftas. För att använda det gemensamma e-biblioteket måste kundens hemkommun ha anslutit sig till e-biblioteket.  

Om din hemkommun har anslutit sig till e-biblioteket kan du bli kund hos kommunernas gemensamma e-bibliotek antingen genom att själv skaffa ett e-biblioteksanvändarnamn på nätet eller genom att besöka ditt närbibliotek. Information om när det är möjligt att skaffa biblioteksanvändarnamn meddelas separat i slutet av 2023.

Webbplatsen för e-biblioteksprojektet