Fortbildning och seminarier

Bibliotekschefsmöte 2024: Att mäta och påvisa effekter

Det talas ofta inom biblioteksbranschen om behovet av att kunna mäta hur stor nytta biblioteken gör för att motivera både resursbehov och berättigande. För att påvisa värdet av bibliotekstjänster för läskunnighet, välmående och livskraft och för att uppmärksamma verksamheten och den förändring som har åstadkommits. Är det möjligt att mäta och påvisa och hur gör man - det är temat för årets Bibliotekschefsmöte.  

Utbildare är Marina Lindell, akademiforskare vid Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi och specialiserad på effektmätning och genomslagskraft samt Benjamin Strandberg, sakkunnig inom Kommunförbundets enhet för livskraft och ekonomi.

Regionförvaltningsverket bjuder på lunch och kaffe enligt programmet. Anmäl dig senast 22.3.2024!

Varmt välkommen till det tionde bibliotekschefsmötet!

Ort
Tammerfors
Plats
Scandic Tampere Station, Ratapihankatu 37
Börjar
Slutar
Organisation
Regionförvaltningsverkets svenska enhet för bildningsväsendet
Kontaktperson
Susanne Ahlroth
Telefon
0295018762
Avgift
Ingen avgift
Fortbildningens eller seminariets tema